Notice: Undefined index: pagenow in /home/pgpoczek/domains/config/pgp/wp-includes/link-template.php on line 2742
Dookoła Świata z Janem Pawłem II - Polskie Gry Planszowe

Dookoła Świata z Janem Pawłem II

OPIS GRY

„Dookoła świata z Janem Pawłem II” to edukacyjna gra planszowa poszerzająca wiedzę o podróżach i przesłaniu Ojca Świętego.

Gracze wyruszają z Rzymu śladami 104 pielgrzymek Jana Pawła II po polach oznaczonych cyframi od 1 do 104. Każde pole oznaczone cyfrą to jedna z pielgrzymek, którą odbył papież. Zatrzymując się na polu gracz zdobywa kartę, jeśli jako pierwszy stanie na danym polu.

CEL GRY

Wygrywa ten z graczy, który zdobędzie najwięcej kart. Na każdej karcie znajduje się informacja o tym jakie tematy Ojciec Święty poruszył w danym kraju, istotne cytaty oraz ciekawostki z podróży.