Wektor Zmian

OPIS GRY

“Wektor Zmian” to gra o wychodzeniu z bezdomności. Powstała jako symulacja sytuacji dla streetworkerów, czyli pracowników socjalnych lub tych, którzy chcieliby nauczyć się w jaki sposób pomagać bezdomnym. Podczas rozgrywki zawodnicy zdobywają wiedzę jak reagować, podejmować trudne decyzje czy zachowywać się wobec problemów ludzi żyjących “na ulicy”. Gracze odkrywają karty wydarzeń ulicznych (z pytaniami quizowymi), używając żetonów akcji graczy i żetonów odzwierciedlających stan osób bezdomnych.

CEL GRY

Celem gry jest poznanie metod pomocy osobom bezdomnym.