Notice: Undefined index: pagenow in /home/pgpoczek/domains/config/pgp/wp-includes/link-template.php on line 2742
Drużyna Paczki - Polskie Gry Planszowe

Drużyna Paczki

OPIS GRY

“Drużyna Paczki” to gra ucząca wolontariuszy „szlachetnej paczki” rozpoznać, kto naprawdę potrzebuje pomocy. Przez podejmowanie trudnych decyzji i współpracę ze sobą oraz z potrzebującymi uczą się jak być otwartym i umieć zadziałać w niecodziennych i trudnych sytuacjach. Gracze ciągną kafelki rodzin, z dokładnym opisem ich sytuacji i podejmują różne działania by udzielić im potrzebnej pomocy.

CEL GRY

Celem gry jest udzielenie pomocy minimum dwóm rodzinom przed upływem 15 tur.