The Higgs Boson Goose Game

OPIS GRY

Gra “Higgs Boson Goose Game” przedstawia historię konstrukcji oraz pierwsze lata operacji detektora CMS uwieńczone odkryciem cząsteczki Higgs w 2012 roku w ośrodku naukowym CERN. W czasie rozgrywki zawodnicy poznają historię i sposób odkrycia tej cząsteczki.

PRZEZNACZENIE GRY

  • promocja CERN i Wielkiego Zderzacza Hadronów
  • pokazanie pracy zespołów Międzynarodowych w tym ośrodku
  • produkt reklamowy