Skryptorium & Ora et Labora

OPIS GRY

W pudełku znajdują się dwie gry SKRYPTORIUM i ORA ET LABORA.

“Skryptorium” – podczas rozgrywki zawodnicy zbierają porozkładane po planszy drewniane żetony z sentencjami autorstwa św. Benedykta. Kręcąc kołem szczęścia poruszają się o określona liczbę pól i walczą o zdobycie żetonu księgi.

CEL GRY

Celem gry jest zebranie jak największej ilości pełnych sentencji benedyktyńskich.

“Ora et Labora” – podczas rozgrywki gracze spędzają dzień razem z zakonnikami benedyktyńskimi. Dostają od opata zakonu odpowiednio punktowane karty zadań i starają się je jak najszybciej realizować. Dodatkowo uczą się podstawowych treści przekazywanych przez benedyktynów.

CEL GRY

Celem gry jest poznanie podstawowych treści przekazywanych przez benedyktynów i jak najszybsze dotarcie do końca toru punktacji.