Drużyna Paczki

OPIS GRY

“Drużyna Paczki” to gra ucząca wolontariuszy „szlachetnej paczki” rozpoznać, kto naprawdę potrzebuje pomocy. Przez podejmowanie trudnych decyzji i współpracę ze sobą oraz z potrzebującymi uczą się jak być otwartym i umieć zadziałać w niecodziennych i trudnych sytuacjach. Gracze ciągną kafelki rodzin, z dokładnym opisem ich sytuacji i podejmują różne działania by udzielić im potrzebnej pomocy.

CEL GRY

Celem gry jest udzielenie pomocy minimum dwóm rodzinom przed upływem 15 tur.