Dolina Soły

OPIS GRY

“Dolina Soły” to układanka typu memmory. Na drewnianych żetonach umieszczone są grafiki z podpisami, przedstawiające związane z doliną rośliny, zabytki, zwierzęta i wiele innych. Każdy kafelek powtarza się dwukrotnie.

CEL GRY

Celem gry jest zdobycie wiedzy na temat tego regionu i jak największej ilości par żetonów.